Έκδοση Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος (τσιπάκι) για φορτηγά και τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ

Έκδοση Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος (τσιπάκι) για φορτηγά και τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ, στην κατώτατη τιμή που ορίζεται από το Υπουργείο Μεταφορών, εύκολα και γρήγορα μέσω e-mail και άμεση αποστολή στην διεύθυνσή σας!

Εξυπηρετούνται και αντικαταστάσεις παλαιών σημάτων, λόγω απώλειας, φθοράς, μεταβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα έντυπα για την υποβολή της αίτησης, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΟΦΑΕ εδώ

https://ofae.gr/el/nea/activities/tagid/

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ