Η υπεύθυνη δήλωση Covid 19 για διεθνομεταφορείς προς Βουλγαρία

Από τις 22.05.2020 οι οδηγοί διεθνών μεταφορών που εισέρχονται στην Βουλγαρία, πρέπει να υποβάλλουν στις συνοριακές αρχές Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τον COVID-19.

Για την αποφυγή καθυστερήσεων στον χρόνο διέλευσης των συνόρων, προτείνεται οι οδηγοί να έχουν συμπληρωμένη την δήλωση στα αγγλικά ή στα βουλγάρικα για να την προσκομίζουν άμεσα στις αρμόδιες αρχές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ