Να καταβληθεί το Δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους στις Μεταφορές!

Tην απ'ευθείας καταβολή του ποσού του Δώρου Πάσχα που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό στους εργαζόμενους του κλάδου των οδικών επιβατικών μεταφορών, ζητά η ΟΦΑΕ με επιστολή της προς τον Υπουργό Εργασίας.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποίουνται στον κλάδο αντιμετωπίζουν δραματικές επιπτώσεις από την πανδημική κρίση, με αναστολή λειτουργίας του 100% της δραστηριότητάς τους μέχρι και σήμερα, κι επομένως διαθέτουν μηδενική ρευστότητα και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις σχετικές διατάξεις πρόσφατης εγκυκλίου του e-ΕΦΚΑ.

Με επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, η ΟΦΑΕ κατέθεσε διαμαρτυρία για τις διατάξεις του άρθρου 19 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με θέμα «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 75/τ.Α΄/30-03-2020), όπως αυτές διευκρινίζονται με την υπ'αριθμόν πρωτ. 131644/24.06.2020 Εγκύκλιο του e-EΦΚΑ.

Σύμφωνα με την διευκρινιστική εγκύκλιο "Οι επιχειρήσεις - εργοδότες καταβάλλουν στους εργαζομένους το σύνολο του επιδόματος εορτών Πάσχα, δηλαδή τόσο το ποσό που καλύπτεται από τον ίδιο τον εργοδότη όσο και το ποσό που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και αποδίδουν τις οφειλόμενες για το σύνολο του επιδόματος, ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις στους οικείους φορείς εως και τις 30/06/20" , ενώ στην συνέχεια το ποσό που καλύπτεται από το Κράτος θα επιστραφεί στους εργοδότες.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των οδικών επιβατικών μεταφορών με ΤΛΔΧ, έχουν αναστείλει τις εργασίες τους στο 100%, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι της ΟΦΑΕ στην επιστολή τους, μέχρι και σήμερα και διαθέτουν μηδενική ρευστότητα κι επομένως αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την υποχρέωση. Η ΟΦΑΕ ζητά μια λύση προκειμένου να καταβληθεί το Δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους του κλάδου χωρίς περεταίρω καθυστέρηση, παρέχοντας στις επιχειρήσεις του κλάδου την μέγιστη δυνατή διευκόλυνση με την άμεση κατάθεση του ποσού που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό από τους αρμόδιους φορείς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ